Настоящите “Условия за поверителност” са неотменима част от Общите условия на електронният магазин 

уреждат взаимоотношенията между “Лаптоп Серрвиз БГ” ЕООД от една страна 

и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращ се на домейнa appleservice-bg.com. 

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

   Личните данникоито appleservice-bg.com  получава при регистрациятаще бъдат използвани от Фирмaта Oпeрaтoр и дружества извършващи куриерски услуги  единствено за  целта на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока– приемане и изпълнение на поръчкидоставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблемисвързани с поръчката. „Лаптоп Сервиз БГ“ ЕООД гарантираче въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за целиразлични от гореописанитеПотребителитеабонирани за информационния ни бюлетинмогат да прекратят абонамента си по всяко време.

    Потребителят в съответствие със ЗЗЛД лицата за контакт, които предоставят своите лични данни имат право да получат достъп до собствените им лични данни, по всяко време да поискат от Лаптоп Сервиз БГ ЕООД да заличи, коригира или блокира личните им данни, чието обработване не съответства на ЗЗЛД; както всички останали права съгласно ЗЗЛД. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на appleservice-bg.comзаедно с прилежащите към него даннипо всяко време при желание от страна на потребителя.

   С регистрирането си в Електронният магазин, лицата за контакт:

а) декларират, че са прочели, запознати са и се съгласяват със съдържанието на настоящите общи условия,

б) при попълване на регистрационната форма, предоставят своите лични данни и ги предоставят доброволно;

в) декларират че са запознати с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните им данни;

г) изразяват доброволното си съгласие (в съответствие с чл.4 от ЗЗЛД) личните им данни да бъдат обработвани от Лаптоп Сервиз БГ ЕООД и/ или определн(и) от него обработващ(и) личните данни, съобразно условията, посочени в този раздел, и

д)декларират че са запознати с всички правни възможности по ЗЗЛД, относно обработването на личните им данни, в това число и не само по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни.